OstravaOstrava – znak


Trolejbusová doprava v Ostravě

 

Ve třetím největším městě České republiky, Ostravě, se nachází trolejbusová síť provozovaná Dopravním podnikem Ostrava.

Stejně jako i v jiných městech tehdejšího Československa, tak i v Ostravě nadešel po druhé světové válce čas trolejbusů. Se stavbou prvního úseku sítě, který byl otevřen k výročí dne osvobození 9. května 1952, se začalo na počátku roku 1952. První trať měla okružní charakter a spojovala náměstí Republiky, Jirskou osadu a Prokešovo náměstí. Na okruhu byly provozovány dvě linky, jedna po a druhá proti směru hodinových ručiček. Následně se pokračovalo ve stavbě nových úseků; krátce poté, 31. srpna téhož roku, došlo k otevření další tratě, která ta vedla do Hrušova a k místnímu nádraží. U něj se také nacházela trolejbusová vozovna (předtím byly trolejbusy odstavovány na odstavné ploše v autobusových garážích ve Sládkově ulici), která vznikla částečnou přestavbou vozovny úzkorozchodných tramvají. O rok později poprvé vyjely trolejbusy na trať do Michálkovic; nahradily tak trať úzkorozchodných tramvají, která tímto směrem vedla. První dva měsíce po otevření jezdily oba druhy dopravy najednou, poté však byla tramvajová trať uzavřena. V prosinci 1954 došlo k zahájení provozu ve zbrusu nové trolejbusové vozovně v Sokolské ulici (nevyhovující vozovny v Hrušově a v Michálkovicích byly zrušeny). K hlavnímu nádraží začaly jezdit trolejbusy také v padesátých letech (od 23. prosince 1957).

Na přelomu 50. a 60. let docházelo k zásadním změnám, úzkorozchodné tramvajové tratě byly omezovány a nahrazovány trolejbusy; po Michálkovicích přišel v roce 1960 na řadu úsek mezi Smetanovým a Prokešovým náměstím. O rok později začaly trolejbusy jezdit i přes Sýkorův most. V 60. letech byla prodloužena ještě hrušovská trať, poté se však se stavbou nových úseků přestalo a nastal útlum. Jeho prvním signálem bylo vybudování pěší zony v centru města a zrušení trolejbusové trati k výstavišti.

Významnou událostí v roce 1967 bylo také dočasné zrušení trati před hlavním nádražím (kvůli jeho rozšíření se konečná posunula do přilehlých ulic). Provoz byl v původním rozsahu obnoven až po dokončení stavby dne 11. srpna 1974.

Největší událostí 70. let byla havárie, která se stala 25. listopadu 1976 na mostě Pionýrů. Plyn, který byl veden v potrubí pod ním, explodoval a totálně most zničil. Zničen byl rovněž i projíždějící trolejbus a zraněni cestující. Přestože mohla být využita trať přes Sýkorův most, vznikl dočasný ženijní most využívaný pouze trolejbusy. Obnovení zničeného mostu však přinesla až 80. léta; znovu se přes něj začalo jezdit od 30. června roku 1986.

Útlum trolejbusové dopravy z konce let šedesátých na přelomu 70. a 80. let skončil a začalo se opět s rozšiřováním sítě. V letech 1979 a 1980 byly zprovozněny úspěšně dvě nové tratě, které obsloužily sídliště Fifejdy. Východní, slezská část města, se dočkala nové trolejbusové tratě roku 1985; nový úsek zajistil dopravní spojení pro důl Heřmanice. Roku 1992 pak byla tato trať ještě dále prodloužena směrem na západ a tím byla napojena na hrušovskou trať; důl však byl mezitím zlikvidován takže význam celého úseku zeslábl. V roce 1993 byl zahájen provoz na trati přes sídliště Muglinov po Hladnovské ulici. Posledním prodloužením je úsek z roku 1995. Ten napojil Koblov z oblasti Hlučínska.

V roce 2003 byl zrušen koncový úsek do Hrušova. Trolejbusy zde tedy dojezdily 30 let po tramvajích. V souvislostí se stavbou dálnice se upravilo také vedení linek, když trolejbusy sjíždějí z mostu, aby po jedné zastávce (Riegrova) na něj znovu najely. 12. prosince 2008 došlo k zastavení pravidelné dopravy na krátké odbočné trati ze zastávky Kamenec po ulici Dědičné do smyčky Bazaly; trať ale zůstala zachována pro manipulační účely a od září 2013 je nově využívána linkou 101.

Dne 1. září 2013 byl zahájen provoz na nové trati z ulice Českobratrské (od zastávky Konzervatoř), přes jednosměrné nájezdové rampy (ulice Žerotínova a Janáčkova) po ulici Porážkové k obchodnímu centru Nová Karolína. Jedná se o první etapu plánované trasy; výstavba probíhala v průběhu let 2012 a 2013 a trať byla slavnostně otevřena 29. srpna 2013. Byly zde zřízeny dvě nové zastávky (u železniční zastávky Ostrava-Stodolní a konečná u Nové Karoliny), které obsluhuje linka 105 z Koblova. Trať je ukončena smyčkou využívající kruhový objezd jižně od obchodního centra. Do budoucna se počítá s druhou etapou, která má vést přes náměstí Biskupa Bruna a končit smyčkou na kruhovém objezdu na křížení s ulicí Na Karolině.

Pro zahájení provozu trolejbusové dopravy v Ostravě bylo dodáno šest dvounápravových trolejbusů Škoda 7Tr, které však svojí kapacitou nevyhovovaly a proto byly po roce provozu odprodány do Pardubic. Mezitím bylo zakoupeno 20 mohutných třínápravových vozů Tatra T 400. Mezi lety 1958 a 1960 pak byly dodány trolejbusy Škoda 8Tr (celkem 21 vozů). Od roku 1962 je následovaly legendární vozy Škoda 9Tr(do roku 1981 celkem 72 trolejbusů + 3 ojeté z Pardubic). Současné trolejbusy Škoda 14Tr jezdí v Ostravě od roku 1984. V roce 1986 byly dodány do Ostravy dva kloubové vozy Škoda - Sanos 200 Tr, které byly o tři roky později předány do Zlína výměnou za jeden kloubový trolejbus Škoda 15Tr, který se tak stal prvním vozem svého typu v Ostravě. Následovalo ho poté dalších 10 vozů. V roce 1996 byl do provozu zařazen unikátní typ trolejbusu: první prototyp vozu Škoda 17Tr. Do roku 2000 ho následovaly další dva vozy a Ostrava se tak stala jediným provozovatelem těchto trolejbusů na světě. V letech 1997 až 2002 byly do Ostravy dodávány nízkopodlažní trolejbusy Škoda 21Tr. V letech 2003 – 2008 byl vozový park obnovován nízkopodlažními trolejbusy Solaris Trollino ve všech třech délkových verzích, které byly vyráběny v areálu ostravské trolejbusové vozovny. Od roku 2009 jsou nakupovány trolejbusy Škoda 26Tr Solaris a Škoda 27Tr Solaris.

Dopravní podnik Ostrava je také vlastníkem tří trolejbusů značky SOR tří různých typů, které byly v letech 2008 a 2009 zkompletovány DPO v trolejbusové vozovně.

 


Trolejbusy OSTRAVA

/album/trolejbusy-ostrava/ostrava-tr-gif/
/album/trolejbusy-ostrava/trol-solaris-trollino-12-ostrava-jpg/

—————